Datormodelēšana, 3D dizains un vizualizācija

Apjomīgs attēlojums dod praktisku iespēju topošo objektu apskatīt dabiskā lielumā ar vissīkākajām detaļām. 3D modelī var veikt izmaiņas, tajā skaitā viskardinālākās. Bez tam datorizētā 3D vizualizācija pasūtītājam veiksmīgāk un precīzāk palīdz novērtēt objekta finansiālās izmaksas un pēc nepieciešamības veikt budžeta korekcijas.

Mūsdienu datorizētās trīsdimensiju tehnoloģijas dod iespēju samazināt laika patēriņu, kas nepieciešams nosprausto mērķu sasniegšanai. Lai sasniegtu maksimāli pozitīvu rezultātu un nebūtu jāveic pārveidošana projektu izstrādē iesakām izmantot šīs tehnoloģijas.

Veidojot 3D modeļus mēs radam iespēju jau pasūtījuma sākuma stadijā pārliecināties par ēkas un telpu funkcionalitāti, novērtēt tās estētiku, veikt efektīvu būvniecības materiālu un darba patēriņa izdevumu uzskaiti.

Mūsu dizaineri nepārtraukti gūst jaunas zināšanas pasaules vadošo un modernāko tehnoloģiju jomā. Apvienojot zināšanas ar kreatīvu domāšanu veidojas spēcīgs mehānisms, kas rada izcilus interjerus un eksterjerus.

Profesionāla celtniecības speciālistu komanda praksē veiksmīgi realizē arhitektu vissarežģītākās idejas un nodrošina visprasīgāko klientu vēlmes.

Piedāvājam šādus pakalpojumus:

  • interjera, fasādes, ainavas projektu dizainu izstrādi;
  • projektu trīsdimensiju datorizētu modelēšanu, 3D vizualizāciju;
  • dokumentācijas sagatavošanu.
 
Fashion ReLady